Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Quang Minh là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản được thành lập năm 2009 theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số …. do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/1/2009 và Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0103271731 cấp đổi lần 3, ngày 21/9/2010. 

Với nguồn lực là đội ngũ nhân sự lãnh đạo và quản lý có tầm nhìn, cùng đội ngũ nhân viên trẻ, chuyên nghiệp, chúng tôi đang không ngừng lớn mạnh và khẳng định thương hiệu trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Quang Minh là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản được thành lập năm 2009 theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số …. do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/1/2009 và Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0103271731 cấp đổi lần 3, ngày 21/9/2010. 

Với nguồn lực là đội ngũ nhân sự lãnh đạo và quản lý có tầm nhìn, cùng đội ngũ nhân viên trẻ, chuyên nghiệp, chúng tôi đang không ngừng lớn mạnh và khẳng định thương hiệu trên thị trường bất động sản Việt Nam.